Stanovisko jednoty k aktuální kauze

06.03.2024

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Šenov na své schůzi dne 5. března 2024 přijal usnesení, ve kterém vyzývá vyslance Sokolské župy Moravskoslezské, aby na mimořádném zasedání výboru ČOS dne 9. 3. 2024 hlasovali pro odvolání starostky ČOS Ing. Hany Moučkové z funkce. Důvodem je ztráta důvěryhodnosti v její osobu v souvislosti s probíhající kauzou bankovního a úvěrového podvodu bývalé zaměstnankyně České obce sokolské. Další opatření navrhujeme činit na základě důkladného prošetření celé záležitosti Policií České republiky.